عدم نیاز مغز به قوه بینایی در استفاده از ابزار

[ad_1]

کلیک – به گفته محققان دانشگاه هاروارد، محل استفاده از ابزار در مغز کسانی که از بدو تولد بدون دست متولد می‌شوند و افراد سالم یکسان است.

مطالعات پیشین نشانگر این موضوع بود که ویژگی‌های بصری افراد نابینا و افراد سالم در مغز یکسان است. و درک اشیا و یا اندام‌های بدن در مغز به‌ محض برخورد با آن فعال می‌شود.

طبق یافته‌های اخیر تجسم بصری ضروری نیست چراکه افراد نابینا با لمس اشیا می‌توانند به‌ درستی از آنها استفاده کنند. مسئله دیگری که مطرح است این است که آیا تجارب حسی دیگر می‌تواند مسئولیت حس بصری را در پردازش و استفاده از اشیا به عهده بگیرد؟

این تحقیق نشان می‌دهد ارتباط میان دست‌ها و سایر ابزار در مغز بسیار عمیق است. برای اثبات این موضوع محققان از داوطلبان با استفاده از تصویربرداری fMRI تصاویری تهیه کردند که در آن به داوطلبان تصاویری مانند دست، پا، و یا ابزارهای مختلف مانند یخچال، میز و چیزهای دیگر نشان دادند و از واکنش آن‌ها تصاویری ثبت کردند.

از ۵ داوطلبی که بدون دست متولد شده بودند واکنش ۴ نفر آن‌ها همانند افراد سالم بود. محققان نتیجه گرفتند که داشتن “تجربه” برای برخی از انواع بنیادی ساختار مغز نیاز نیست.

[ad_2]

لینک منبع