فاکتور های مشترک در بافت عضلانی انسان و شامپانزه

[ad_1]

کلیک – گروهی از محققان آمریکایی در بررسی‌های خود به بافت‌های عضلانی مشترک بین انسان و شامپانزه رسیده‌اند، احتمال اشتراکاتی در نسل‌ انسان و میمون‌ها وجود دارد.

همه ما با نظریه داروین آشنایی داریم، نظریه داروین هم چنان از بسیاری جهات تائید نشده است، زنجیره نظریه داروین جایی قطع شد که میان انسان باهوش امروز و میمون ها، از نظر ساختار مغزی در برخی جهات اشتراکاتی پیدا نکرد. مدت ها از نظریه داروین گذشته است و حالا گروهی از محققان آمریکایی به رهبری متیو اونیل به بررسی بافت های شامپانزه پرداخته اند و توانسته بافت های مشترک در بافت عضله انسان و شامپانزه پیدا کند. بافت های پیدا شده بافت پروتئینی تشکیل دهنده عضلات پا و دست هستند.

حیوانات مختلف دارای انواع فیبرهای عضلانی در بافت‌های خود هستند که نوع فیبر ها و سوخت و ساز آن ها به سرعت حیوان در حرکت کمک می کند. برخی حیوانات دارای فیبر های عضلانی بسیار قوی تری هستند و سرعت بیشتری در حرکت دارند، مثل اسب سگ و برخی حیوانات مثل شامپانزه دارای فیبر های عضلانی برابر با انسان است.

فیبر های عضلانی که انسان ها در حین دوچرخه سواری فعال می کنند برابر با فعالیت عادی شامپانزه در طول روز است، اما نکته قابل توجه اشتراکاتی است که در بافت فیبر ها وجود دارد.

این موضوع، مسئله بسیار مهمی است، فرضیه‌های ارتباط انسان با شامپانزه ها بسیار محکم است و دلایل قانع کننده ای هم برای اثبات آن عرضه شده، ولی هنوز برخی شواهد این پازل را تکمیل نمی کند. در صورت دست بردن انسان به بافت عضلانی فیبری، می توان نسل های بعدی انسان را ازنظر ژنتیکی قدرت بخشید و به مراحل بالاتری ارتقا داد. مطالعات انجام شده بر روی بافت های عضلانی پا، نشان داده که تمام بافت های عضلانی فیبری با شامپانزه مشترک است و در مفصل زانو تفاوت هایی دیده شده است.

البته عده ای از منتقدان بر این باور هستند که نباید در نسل های بعدی انسان و میمون ها در این زمینه تغییراتی به وجود آورد چون ممکن است تبعات خطرناکی برای نسل های بعدی داشته باشد. مشترکات زیادی میان نسل حیوان و انسان دیده می شود ولی در هیچ برهه زمانی این اشتراکات به حدی نرسیده که دانشمندان به صورت قاطع نسل انسان امروزی را ه حیوانات متصل کنند. باید صبر کرد و دید که آیا با پیشرفت تکنولوژی می توان این ارتباط را اثبات کرد و یا این فرضیه از ابتدا غلط بوده.

[ad_2]

لینک منبع