بررسی تولید بیوگاز از زباله‌های جامد شهری در دانشگاه صنعتی اصفهان

[ad_1]

کلیک – در مرداد ماه سال جاری با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن سوخت‌های زیستی، یک کارگاه آموزشی با هدف بررسی تولید بیوگاز از زباله‌های جامد شهری برگزار خواهد شد.

در حال حاضر پیدا کردن منبع تجدیدپذیری برای انرژی از یک سو و مدیریت کردن حجم زیاد زباله‌های شهری از سوی دیگر، باعث شده تا محققان به فکر راه حلی برای تولید سوخت از زباله‌ها و پسماند تولیدی باشند. مدت‌های زیادی است که روش هضم بی هوازی زباله به منظور تولید بیوگاز در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرارر گرفته است.

در کشور ما نیز تولید بیوگاز از زباله در کلان شهرها در حال بررسی و توسعه است، به همین دلیل نیز گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن سوخت‌های زیستی ایران یک کارگاه آموزشی با هدف آشنایی صنایع با تولید بیوگاز از زباله‌ها را ترتیب داده‌اند. کارگاه فوق به مدت دو روز در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌گردد و شامل آموزش‌های تئوری و عملی می‌شود.

مباحث مطرح شده در کارگاه تئوری شامل آشنایی با فرآیندهای صنعتی تولید بیوگاز از زباله در دنیا، آشنایی با فرآیندهای صنعتی تولید بیوگاز از ترکیبات جامد، آشنایی با بیوشیمی و مباحث میکروبیولوژی تولید بیوگاز و بررسی مشکلات صنعتی و عملیاتی تولید بیوگاز از زباله می‌باشد. همچنین در بخش عملی کارگاه آموزشی مباحثی چون تولید بیوگاز از زباله‌های شهری در آزمایشگاه، تهیه مخلوط میکروبی مناسب و فراهم آوردن شرایط تولید بیوگاز و آنالیز بیوگاز تولیدی به وسیله‌ی کروماتوگرافی گازی مطرح خواهد شد.

این کارگاه آموزشی در روزهای ۳ و ۴ مرداده ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد. در صورت تمایل برای شرکت در این کارگاه، می‌توانید تا ۱۷ تیر ماه اقدام به ثبت نام نمایید.

[ad_2]

لینک منبع