دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی در دانشگاه شهرکرد

[ad_1]

کلیک – دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران به میزبانی شهرکرد در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه برگزار خواهد شد. این کنفرانس در ارتباط یا کمبود آب و استفاده صحیح از منابع آب‌های زیرزمینیاست.

با افزایش جمعیت میزان تقاضا برای دسترسی به آب بیشتر می‌شود. این در حالی است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، کشوری خشک می‌باشدبنابر گفته های رئیس هیات مدیره انجمن هیدرولوژی ایران، استان شهرکرد، از ۱۰ درصد منابع آبی کشور برخوردار است اما ظرفیت کافی انتقال آب به مناطق دیگر ندارد.

فتاحی خاطرنشان کرد: دانش هیدرولوژی را برای مدیریت منابع آب ضروری است، دانش هیدرولوژی مشخص می‌کند که در یک حوضه آبریز چه میزان آب زیرزمینی وجود دارد و برای مدیریت منابع آب با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه برنامه‌ریزی می‌کند.

هدف از برگزاری این کنفرانس ارتباط بین متخصصین حوزه آب و دانشجویان به‌منظور مدیریت صحیح منابع آب می‌باشد. کمیته علمی این کنفرانس شامل ۲۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور است. دبیر علمی این کنفرانس اعلام کرد که از ۴۸۶مقاله فرستاده‌شده به این کنفرانس، ۸۰ مقاله شفاهی و ۲۸۲ مقاله پوستری در بین مقاله‌هایپذیرفته‌شده، ارائه می‌شوند.

[ad_2]

لینک منبع